ฟรี ค่าจัดส่ง หากซื้อสินค้ามูลค่ารวม ฿2000 บาทขึ้นไป.

ติดต่อเรา(02-685-3000)

ในเวลานี้คุณอยู่บน:

เราจะดูแลสุขภาพตับของตนเองได้อย่างไร

Managing Respiratory Health

ฉันจะจัดการกับความหนาวเย็นและไข้หวัดได้อย่างไร?

วิตามิน  แร่ธาตุ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ

ทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกรับประทานเข้าไปในร่างกายจะถูกส่งผ่านไปยังตับ ตับจึงทำหน้าที่หลักในระบบการย่อยอาหารของมนุษย์ โดยมีหน้าที่ในการกำจัดสารที่อาจก่อให้เกิดพิษหรือเป็นอันตรายต่อร่างกาย เปลี่ยนอาหาร ยาหรือสารสังเคราะห์อื่นๆที่รับประทานเข้าไปให้เป็นหน่วยย่อยที่ร่างกายสามารถนำไปใช้ได้ ถึงแม้ว่าในความเป็นจริงตับจะเป็นอวัยวะที่แข็งแรงและมีความยืดหยุ่นในการปฎิบัติหน้าที่อย่างไม่ย่อท้อก็ตาม เเมื่อมองถึงหน้าที่ในการเป็นอวัยวะที่สำคัญอันดับต้นๆ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้การดูแลสุขภาพตับของเราให้แข็งแรงอยู่เสมอ

 การได้รับโภชนาการที่ไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสม การดื่มเหล้า (แอลกอฮอล์) และภาวะโรคอ้วน เป็นปัจจัยที่มีผลเกี่ยวโยงกับโรคไขมันเกาะตับ อีกทั้งมีความสัมพันธ์กับปัจจัยเสี่ยงอื่นๆอีกเช่น ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และเบาหวานชนิดที่ 2 อาจกล่าวได้ว่าข้อมูลของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใดๆ ที่มีหลักฐานทางคลินิกที่น่าเชื่อถือว่าจะสามารถใช้ในการบำรุงสุขภาพที่ดีให้กับตับมีอยู่ไม่มากนัก ซึ่งในปัจจุบันหากไม่เอ่ยอ้างถึงคงไม่ได้ สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเดียวที่โดดเด่นในประโยชน์ดังกล่าว นั่นคือ มิลค์ทริสเทิล หรือ ไซริมาริน แม้ว่าผลยืนยันตลอดจนหลักฐานทางคลินิกที่ยืนยันถึงผลดีที่มีต่อสุขภาพตับจากโครงการการศึกษาวิจัยขนาดใหญ่จะยังมีไม่มากนัก แต่ในทางปฎิบัติกลับมีการยอมรับถึงประโยชน์ของมิลค์ทริสเทิล หรือ ไซริมาริน อย่างแพร่หลาย  มิลค์ทริสเทิล หรือ ไซมารินเป็นพืชดอกเฉพาะถิ่นพบในประเทศในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  เมล็ดของพืชชนิดนี้มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และต้านการอักเสบ มีการพัฒนานำมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยาเพื่อรักษาภาวะผิดปรกติของตับรวมถึงตับแข็งจากการดื่มเหล้า และดีซ่าน (ตาเหลืองตัวเหลือง) การอักเสบเรื้อรัง และตับอักเสบ

กรด Alpha-lipoic เป็นสารที่ถูกสังเคราะห์ มีโครงสร้างโมเลกุลที่คล้ายกับวิตามิน มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ ในธรรมชาติมักพบมากในผัก บร็อคโคลี่  ปวยเล้ง อีกทั้งยังมีการวางตลาดเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อรักษาโรคตับโรคไต อย่างไรก็ตามประโยชน์ในการรักษาให้หายขาดยังคงไม่มีการพิสูจน์ทางคลินิก

สารประกอบอีกตัวหนึ่ง ได้แก่ SAMe ซึ่งเกิดได้เองตามธรรมชาติในร่างกาย  มีการสังเคราะห์ขึ้นและวางตลาดเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับภาวะตับผิดปรกติ แม้สารเคมีนี้ได้มีการใช้เป็นยาสั่งจ่ายโดยแพทย์ในประเทศในยุโรปหลายๆ ประเทศมาก่อนจนถึงปัจจุบันเพื่อรักษาโรคข้อเสื่อมและซึมเศร้า  แต่ประโยชน์ในภาวะตับผิดปรกติยังต้องรอการพิสูจน์ที่สรุปผลได้แน่นอนต่อไป

 กรุณาปรึกษาแพทย์ชองท่านหากท่านต้องรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

 

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
http://sam.ocpb.go.th