ฟรี ค่าจัดส่ง หากซื้อสินค้ามูลค่ารวม ฿2000 บาทขึ้นไป.

ติดต่อเรา(02-685-3000)

ในเวลานี้คุณอยู่บน:

ฝ่ายบริการลูกค้า/ Customer Service

 

ลิ้งค์ด่วน(Quick Links)

วิธีการชำระเงินที่ยอมรับ(Accepted Methods of Payment)
การรักษาความปลอดภัย(Security)
การแจ้งเมื่อการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ (Notification of Successful Payment)
คำสั่งซื้อและการรับรอง (Order and Verification)
การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า (Shipping Notification)
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจัดส่งสินค้าภายหลังจากได้ทำการสั่งซื้อ (Changing Shipping Information after a Transaction)
การรับสินค้า (Receiving your Purchase)
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Product Information)
ทางเรายินดีที่จะรับคืน และแลกเปลี่ยนสินค้าภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ (We Accept Returns and Exchange under Following Conditions:)

วิธีการชำระเงิน (Accepted Methods of Payment)

ท่านสามารถชำระค่าสินค้าได้โดยวิธีการดังนี้

  การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารระบบออนไลน์

  การชำระเป็นเงินสด ณ เคาน์เตอร์ธนาคารที่กำหนด

  เช็ค

  บัตรเครดิต/บัตรเดบิต

คำสั่งซื้อของท่านจะถูกดำเนินการและได้รับการยืนยันหลังจากการชำระเงินได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้วและได้รับการตรวจสอบจากทางเราเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การรักษาความปลอดภัย (Security)

เรารับรองว่ากระบวนการชำระเงินของท่านจะอยู่ในระบบรักษาความปลอดภัย ข้อมูลทางการเงินของท่านที่จัดส่งมาหรือที่ทางเราต้องการจะถูกเก็บไว้เป็นความลับสุดยอดตามกระบวนการและมาตราฐานการรักษาความปลอดภัยทางข้อมูลแบบสากล พนักงานฝ่ายรับคำสั่งซื้อของเรา ผู้ซึ่งในแต่ละปีจะต้องลงนามและให้คำรับรองยืนยันการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณและสัญญาการห้ามเปิดเผยข้อมูล จะเป็นผู้รับข้อมูลส่วนตัวของท่านและดำเนินการที่เกี่ยวข้อง พนักงานฝ่ายรับคำสั่งซื้อจะได้รับการดูแลและตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่อาวุโสผู้ซึ่งมีหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยและปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านจากการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลใดๆ ที่ Lviva หรือ บริษัทในเครืออื่นๆ

เมื่อการซื้อขายเสร็จสิ้น เราจะไม่เก็บข้อมูลบัตรเครดิตหรือข้อมูลทางการเงินอื่นๆ ของท่าน ข้อมูลต่างๆเหล่านั้นจะถูกส่งตรงไปยังธนาคารของเราเพื่อที่จะประมวลผลการชำระเงินทันที 

โปรดทราบว่าในการยืนยันตัวตนของท่านในฐานะผู้ชำระเงิน  เราอาจมีความจำเป็นที่จะต้องขอทราบข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนและรวมไปถึงสำเนาบัตรเครดิต ทางเราจะยืนยันคำสั่งซื้อของท่านได้ก็ต่อเมื่อการชำระเงินได้รับการรับรองอย่างถูกต้องแล้ว

การแจ้งเมื่อการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ (Notification of Successful Payment) 

เมื่อการชำระเงินของท่านได้ผ่านการรับรองโดยสถาบันทางการเงิน หรือในกรณีที่ชำระเป็นเงินสดเมื่อทางเราหรือทางธนาคารของเราได้รับยอดเงินเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแจ้งให้ท่านทราบ    ส่วนในกรณีที่การชำระเงินล้มเหลว เราจะมีการแจ้งให้ท่านทราบว่าการชำระเงินไม่สำเร็จ

คำสั่งซื้อใดๆ ที่ใช้ระยะเวลาในการยืนยันการชำระเงินเกินกว่า สอง วัน คำสั่งซื้อนั้นจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

คำสั่งซื้อและการรับรอง (Order and Verification)

เมื่อท่านได้ทำการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ของเรา ระบบจะทำการประมวลผลความถูกต้องของท่านเกี่ยวกับการชำระเงิน, การจัดส่งสินค้าและข้อมูลการติดต่อ เมื่อข้อมูลต่างๆ ได้รับการยืนยันแล้ว ท่านจะได้รับการติดต่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น จดหมายอิเลกทรอนิกส์ หรือข้อความผ่านทางโทรศัพท์มือถือ เพื่อจะแจ้งว่าคำสั่งซื้อได้รับการยืนยันและรับรองแล้ว ในขั้นตอน “การตรวจสอบครั้งสุดท้าย” ของการทำการสั่งซื้อสินค้าของท่าน ท่านจะได้รับการแจ้งเกี่ยวกับกำหนดระยะเวลาคร่าวๆ ของการจัดส่งสินค้า

การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า (Shipping Notification)

ในวันที่ได้ทำการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อของท่านจริง  ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าสินค้าของท่านอยู่ในระหว่างการเดินทางสู่จุดหมาย

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจัดส่งสินค้าภายหลังจากได้ทำการสั่งซื้อ (Changing Shipping Information after a Transaction)

เมื่อคำสั่งซื้อได้สำเร็จลุล่วงไปแล้วและหลังจากนั้นท่านได้ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำหรับการจัดส่ง สินค้า โปรดติดต่อทางเราทันทีและทางเราจะทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่านอย่างสุดความสามารถ

การรับสินค้า (Receiving your Purchase)

ท่านจะได้รับสินค้าโดยการจัดส่งผ่านทางไปรษณีย์ หรือทางเราจะจัดส่งตรงถึงมือท่านตามที่อยู่ที่ท่านแจ้ง ในการจัดส่งสินค้า จะต้องมีการตอบรับสินค้าโดยการลงลายมือชื่อในใบรับสินค้าที่สั่งซื้อ หากท่านไม่มาแสดงตน ณ จุดหมายในขณะที่มีการจัดส่งสินค้า ทางเราจะถือว่าสินค้าที่สั่งซื้อได้จัดส่งถึงมือท่านโดยชอบแล้ว เมื่อมีบุคคลบรรลุนิติภาวะที่แสดงตน ณ จุดหมายหรือสถานที่รับสินค้าเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับสินค้า
กรณีที่ไม่มีผู้ใดอยู่ ณ จุดหมายในขณะที่สินค้าไปถึงจุดหมาย ทางเราจะฝากใบแจ้งการส่งสินค้าให้แก่ท่าน พร้อมกับคำแนะนำเพื่อให้ท่านได้ทำตาม
ทางเราต้องขออภัยอย่างยิ่งที่ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ตามเวลา หรือวันที่ท่านต้องการ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Product Information)

Please note that we market and ship products to many countries, and in order to minimize the use of paper-based packaging material, the information on the product package may be in both English and another language.

ทางเรายินดีที่จะรับคืน และแลกเปลี่ยนสินค้าภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ (We Accept Returns and Exchange under Following Conditions:)

1.      เราจะต้องได้รับ แบบฟอร์มการคืนสินค้า ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารภายในกำหนดระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ท่านได้ยืนยันการรับสินค้า ณ จุดหมายของท่าน ว่าท่านต้องการจะคืนหรือแลกเปลี่ยนสินค้านั้น

2.      หากสินค้าที่ท่านต้องการจะคืนหรือแลกเปลี่ยนได้รับความเสียหายหรือมีตำหนิ โปรดระบุสภาพสินค้าโดยละเอียดและชัดเจนในแบบฟอร์มการคืนสินค้าพร้อมกับแนบรูปถ่ายในส่วนที่ได้รับความเสียหายหรือมีตำหนิมาด้วย

3.      โปรดบรรจุสินค้าที่ซื้อลงในบรรจุภัณฑ์เดิมและปิดผนึกให้เรียบร้อยและดำเนินการส่งคืนให้กับทางเรา

4.      หากคุณต้องการคืนสินค้าเพราะว่าสินค้า (ก) ได้รับความเสียหายหรือมีตำหนิ หรือ (ข) สินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับใบสั่งซื้อ ทางเราจะทำการเปลี่ยนสินค้าหรือทำการคืนเงินให้ท่าน รวมทั้งค่าจัดส่งตามความประสงค์ของท่านที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการคืนสินค้า

5.      หากการคืนสินค้าของท่านมีเหตุผลประการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ใน (ก) และ (ข) ตามข้อ 4 ข้างต้น ทางเรายินดีที่จะแลกเปลี่ยนสินค้าเป็นสินค้าชนิดอื่นหรือ เสนอให้ท่านหักลบหนี้ (เครดิต) สำหรับการสั่งซื้อครั้งต่อไป  ภายใต้เงื่อนไขว่าสินค้าที่ส่งคืนจะต้องไม่มีการเปิดหรือมีการเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ โปรดทราบว่าค่าจัดส่งสำหรับการคืนสินค้าตามข้อนี้จะไม่มีการชำระคืนเงิน สินค้าที่ระบุว่าไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งจะถูกคิดค่าบริการจัดส่งและค่าบริการการจัดการตามปกติ ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าจัดส่งทั้งปวงในตัวสินค้าที่ท่านต้องการแลกเปลี่ยนหรือ รับไว้เป็นเครดิตสำหรับการสั่งซื้อครั้งต่อไป

6.      ในทุกครั้งที่มีการส่งสินค้าคืน โปรดแนบใบแจ้งหนี้การสั่งซื้อมาด้วย(ตามที่ปรากฏอยู่ในกล่องสินค้า), ข้อมูลการชำระเงินและเหตุผลที่จะคืนสินค้า (ระบุไว้ในแบบฟอร์มการคืนสินค้า)

7.      หลังจากที่ทางเราได้รับข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการคืนสินค้าของท่านแล้ว ทางเราจะแจ้งผลอย่างเป็นทางการให้ท่านทราบว่าเหตุผลในการขอคืนสินค้าเป็นผลหรือไม่

8.      ภายในสองวันทำการหลังจากที่ได้แจ้งผลไปยังท่านแล้วว่าเหตุผลของการขอการคืนสินค้าของท่านเป็นผล เราจะเริ่มดำเนินการ คืนเงิน, เปลี่ยนสินค้า หรือให้เป็นเครดิต สำหรับการคืนสินค้าของท่านในครั้งนี้


download.jpgดาวน์โหลดแบบฟอร์มการคืนสินค้า(pdf)

 
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
http://sam.ocpb.go.th